Tampa AB

Västra Götalands län

Information

Tampa AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Kungälv som är den kommunen där Tampa AB finns. I Kungälv så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Tampa AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Tampa AB har haft sedan 2005-01-27. Tampa AB har funnits sedan och 2005-02-03 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Tampa AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Tofta 155, 442 75, Lycke men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 031-7742230.

Kungälv arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Tampa AB Privat, ej börsnoterat.

Tampa AB har idag 556656-7003 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Tampa AB

Bolaget skall bedriva förvaltning av fast och lös egendom samt förvalta och handla med värdepapper. Bolaget skall även bedriva konsulterande verksamhet till styrelser och företagsledningar avseende management, företagsförvärv, nationell- och inter- nationella företagsetableringar samt därmed förenlig verksamhet.

I Tampa AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Berg, Jan Anders som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Väggö, Anders Jonas som är född 1958 och har titeln Suppleant, Eckert, Anders Bertil som är född 1959 och har titeln Revisor, EMK Revision Kommanditbolag som är född och har titeln Revisor, .