KVD Bilauktioner AB

Västra Götalands län

Information

KVD Bilauktioner AB är ett av många företag som finns i Kungälv. Det är nämligen den kommunen som KVD Bilauktioner AB finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

KVD Bilauktioner AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 2000-02-15.

KVD Bilauktioner AB som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 2000-01-03. Men sedan 2000-02-29 så har KVD Bilauktioner AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Ellesbov. 150, 442 90, Kungälv. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på KVD Bilauktioner AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0303-208680.

Kungälv arbetar för att företag som KVD Bilauktioner AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för KVD Bilauktioner AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Västra Götalands län.

Bolaget skall (a) bedriva auktionsverksamhet, handel, export och import med fordon, entreprenadmaskiner, tryckerimaskiner, verkstads- maskiner, båtar, kommunikationsutrustning och kontorsutrustning, främst möbler och datorer, (b) bedriva auktionsverksamhet avseende fastigheter och byggnader(c) bedriva konsultverksamhet inom områdena ekonomi, juridik och administration och inkassoverksamhet,(d) bedriva värderingsverksamhet samt (e) idka med (a)-(d) förenlig verksamhet.

Firmatecknare för KVD Bilauktioner AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas i förening av -Drotz Molin, Eva Ulrika -Lundqvist, Sven Thomas Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till KVD Bilauktioner AB och det är följande personer, Lundqvist, Sven Thomas som är född 1970 och har titeln Extern VD, Browaldh, Johan Patric som är född 1963 och har titeln Extern vice VD, Drotz Molin, Eva Ulrika som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Byström, Jan Assar som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Edvardsson, Hans Henry som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor.Jagner, Harald Clifford som är född 1971 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för KVD Bilauktioner AB är 556583-1541.