Gunnar Olovson Byggmästeri Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Gunnar Olovson Byggmästeri Aktiebolag är ett av många företag som finns i Kungälv. Det är nämligen den kommunen som Gunnar Olovson Byggmästeri Aktiebolag finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Gunnar Olovson Byggmästeri Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1995-01-01.

Gunnar Olovson Byggmästeri Aktiebolag som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1994-10-17. Men sedan 1996-01-01 så har Gunnar Olovson Byggmästeri Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Djupeviksv. 3, 442 71, Kärna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Gunnar Olovson Byggmästeri Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0303-221724.

Kungälv arbetar för att företag som Gunnar Olovson Byggmästeri Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Gunnar Olovson Byggmästeri Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Västra Götalands län.

Bolaget skall för firmor och privatpersoner vara ansvarig för att husets form överensstämmer med vad de själva valt att huset skall vara för dem, grundat på det resultat de är angelägna skall inträffa. Bolaget skall bedriva husbyggnation, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Gunnar Olovson Byggmästeri Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Gunnar Olovson Byggmästeri Aktiebolag och det är följande personer, Olovson, John Gunnar som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellgren, Inga-Lill Marianne som är född 1951 och har titeln Suppleant, Lundén, Sven Erik Olof som är född 1946 och har titeln Revisor, Mjörnrevision Kommanditbolag som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Gunnar Olovson Byggmästeri Aktiebolag är 556494-8999.