KODE PLÅT Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

KODE PLÅT Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Kungälv som är den kommunen där KODE PLÅT Aktiebolag finns. I Kungälv så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. KODE PLÅT Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket KODE PLÅT Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. KODE PLÅT Aktiebolag har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till KODE PLÅT Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Bilg. 9 B, 442 40, Kungälv men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0303-94836.

Kungälv arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Idag är KODE PLÅT Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

KODE PLÅT Aktiebolag har idag 556398-3310 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Då styrelsen ska bestå av 1 ledamot och 1 suppleant är styrelsen inte fulltalig. är den som för stunden ansvarar för KODE PLÅT Aktiebolag

Bolaget skall bedriva byggnadsplåtslageri och därmed förenlig verksamhet. Ävensom äga fast och lös egendom samt handla med värdepapper.

I KODE PLÅT Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Leif Christer som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, A2 Revision i Göteborg AB som är född och har titeln Revisor, Scott, Mats Christer som är född 1960 och har titeln Huvudansvarigrevisor, A2 Revision AB som är född och har titeln Revisor, .