Röda Grind AB

Västra Götalands län

Information

Röda Grind AB är ett bolag som finns i Kungälv. I Röda Grind AB finns det lite olika personer som är förknippade och det är Hildebrand, Kenneth Reine som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Hildebrand, Inger Carina som är född 1964 och har titeln Suppleant, Heijel, Sten Erik som är född 1945 och har titeln Revisor, Acrevi Revision KB som är född och har titeln Revisor, .

Vill man kunna komma i kontakt med Röda Grind AB så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Röda Grind AB på telefon 0303-57800.

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom data, reklam och marknadsföring. Bolaget skall även kunna äga och förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper med rätt att bedriva verksamhet genom delägarskap i andra företag även som idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall jämväl kunna bedriva verksamhet avseende leasing och finansiering och därmed förenlig verksamhet allt i den mån vekrsamheten inte är sådan som avses i lagen om bankrörelse och lagen om finansbolag.

Idag är Röda Grind AB av bolagstypen Aktiebolag.

Röda Grind AB är ett av många bolag som finns i Västra Götalands län och Kungälv arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Röda Grind AB innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1997-01-01 och Röda Grind AB är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1990-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Röda Grind AB så är det följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten

Röda Grind AB har 556389-0085 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västra Götalands län.