Kode Ytbehandling Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Kode Ytbehandling Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Kungälv som är den kommunen där Kode Ytbehandling Aktiebolag finns. I Kungälv så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Kode Ytbehandling Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Kode Ytbehandling Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Kode Ytbehandling Aktiebolag har funnits sedan och 1989-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Kode Ytbehandling Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Kvartsv. 3, 442 60, Kode men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-3335646.

Kungälv arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Kode Ytbehandling Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Kode Ytbehandling Aktiebolag har idag 556355-3527 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Kode Ytbehandling Aktiebolag

Bolaget skall bedriva anläggning, underhåll- och entreprenadverksamhet av mark- och grönyteområde samt målnings- och blästringsarbeten, jämte därmed förenlig verksamhet.

I Kode Ytbehandling Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nolberg, Börje Stefan som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Nolberg, Eva Kristina som är född 1951 och har titeln Suppleant, Johansson, Jan-Erik som är född 1954 och har titeln Revisor, Ranby Björklund Väst AB som är född och har titeln Revisor, .