Massteknik Sweden AB

Västra Götalands län

Information

Massteknik Sweden AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Kungälv som är den kommunen där Massteknik Sweden AB finns. I Kungälv så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Massteknik Sweden AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Massteknik Sweden AB har haft sedan 1994-01-01. Massteknik Sweden AB har funnits sedan och 1988-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Massteknik Sweden AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Trollhättev. 20, 442 34, Kungälv men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0303-208500.

Kungälv arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Massteknik Sweden AB Privat, ej börsnoterat.

Massteknik Sweden AB har idag 556302-9601 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna -Hallberg, Anders Mikael Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Massteknik Sweden AB

Bolaget skall bedriva försäljning och uthyrning av ljud- och bildutrustning till företag för konferenser, mässor och evenemang samt idka därmed förenlig verksamhet.

I Massteknik Sweden AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hallberg, Anders Mikael som är född 1970 och har titeln Extern VD, Paterson, Kenneth James som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Brandt, Johan Linus som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Wastå, David Lucas som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Landén, Staffan Olle Edvin som är född 1963 och har titeln Huvudansvarigrevisor.