Kungälvs Transporttjänst Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Kungälvs Transporttjänst Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Kungälv som är den kommunen där Kungälvs Transporttjänst Aktiebolag finns. I Kungälv så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Kungälvs Transporttjänst Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Kungälvs Transporttjänst Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Kungälvs Transporttjänst Aktiebolag har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Kungälvs Transporttjänst Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Bultg. 8, 442 40, Kungälv men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0303-245860.

Kungälv arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Kungälvs Transporttjänst Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Kungälvs Transporttjänst Aktiebolag har idag 556109-1462 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Kungälvs Transporttjänst Aktiebolag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - bedriva transporter - insamla, omhänderta, behandla och deponera avfall och återvinningsmaterial - Anlägga och driva avfallsdepånier - med härför lämpligt avfall och eller annat bränsle producera och försälja värme och el -bedriva med ovanstående verksamhet naturligt anknytande rörelse

I Kungälvs Transporttjänst Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bernhardtz, Jan Stefan som är född 1962 och har titeln Extern VD, Gustafsson, Ulf Roger som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Baarlid, Kjell Christian som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Bengtsson, Sven Per Arne som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Carlsson, Kjell Bror som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Gunnarsson, Nils Helge som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamotKarlsson, Bo Michael som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Svensson Lovén, Kjell Rickard som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordgren, Michael Bengt-Owe som är född 1977 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantWallgren, Lars Conny Vimar som är född 1952 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantLindengren, Alf Michael som är född 1956 och har titeln RevisorFrid, Bror Gunnar som är född 1957 och har titeln RevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.