G.A.P. Shipping Co Ltd. Barbados, Filial Sweden

Västra Götalands län

Information

G.A.P. Shipping Co Ltd. Barbados, Filial Sweden är ett bolag som finns i Kungälv. I G.A.P. Shipping Co Ltd. Barbados, Filial Sweden finns det lite olika personer som är förknippade och det är Grankvist, Kenth Erik som är född 1949 och har titeln VD, Burman, Peter Harvey som är född 1952 och har titeln Vice VD, Strömberg, Lars Peter som är född 1949 och har titeln Revisor, .

Vill man kunna komma i kontakt med G.A.P. Shipping Co Ltd. Barbados, Filial Sweden så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå G.A.P. Shipping Co Ltd. Barbados, Filial Sweden på telefon 0303-59359.

Filialen handhar tekniskt och operativt management för fartyget M S Explorer samt därmed förenlig verksamhet.

Idag är G.A.P. Shipping Co Ltd. Barbados, Filial Sweden av bolagstypen Filial.

G.A.P. Shipping Co Ltd. Barbados, Filial Sweden är ett av många bolag som finns i Västra Götalands län och Kungälv arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

G.A.P. Shipping Co Ltd. Barbados, Filial Sweden innehar ej F-skattsedel och G.A.P. Shipping Co Ltd. Barbados, Filial Sweden är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för G.A.P. Shipping Co Ltd. Barbados, Filial Sweden så är det följande:
Filialens firma tecknas av verkställande direktören och vice verkställande direktören var för sig.

G.A.P. Shipping Co Ltd. Barbados, Filial Sweden har 516404-1286 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västra Götalands län.