Nilsson & Nilsson Media Nr 5 Handelsbolag

Västra Götalands län

Information

Nilsson & Nilsson Media Nr 5 Handelsbolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Kungälv som är den kommunen där Nilsson & Nilsson Media Nr 5 Handelsbolag finns. I Kungälv så finns det många olika Handelsbolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Handelsbolag. Nilsson & Nilsson Media Nr 5 Handelsbolag tillhör bolagstypen Handelsbolag och bolaget har ej F-skatt. Nilsson & Nilsson Media Nr 5 Handelsbolag har funnits sedan och 2001-10-12 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Nilsson & Nilsson Media Nr 5 Handelsbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Solskifteg. 25, 442 53, Ytterby men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0303-92871.

Kungälv arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Nilsson & Nilsson Media Nr 5 Handelsbolag har idag 969674-3542 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av bolagsmännen var för sig. är den som för stunden ansvarar för Nilsson & Nilsson Media Nr 5 Handelsbolag

Grafisk design, annons, reklam, trycksaksförmedling.

I Nilsson & Nilsson Media Nr 5 Handelsbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nilsson, Agneta Maria som är född 1948 och har titeln Bolagsman, Nilsson, Ulf Claes Göran som är född 1943 och har titeln Bolagsman, .