HÄLSÖ FISK HANDELSBOLAG

Västra Götalands län

Information

HÄLSÖ FISK HANDELSBOLAG hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Kungälv som är den kommunen där HÄLSÖ FISK HANDELSBOLAG finns. I Kungälv så finns det många olika Handelsbolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Handelsbolag. HÄLSÖ FISK HANDELSBOLAG tillhör verksamheterstypen Handelsbolag och verksamheten har ej F-skatt. HÄLSÖ FISK HANDELSBOLAG har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HÄLSÖ FISK HANDELSBOLAG så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0303-14079.

Kungälv arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

HÄLSÖ FISK HANDELSBOLAG har idag 916841-4093 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -bolagsmännen är den som för stunden ansvarar för HÄLSÖ FISK HANDELSBOLAG

Fiskhandel, vatten och äventyr konsulting såsom dykskola och med den tillhörande verksamhet samt sportfisketurer och med den tillhörande verksamhet.

I HÄLSÖ FISK HANDELSBOLAG så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hälsö Fisk Produktion AB som är född och har titeln Bolagsman, Nilsson, Stefan Henry som är född 1958 och har titeln Bolagsman, Wedin, Hans Svante som är född 1968 och har titeln Bolagsman, .