Bostadsrättsföreningen Stapelbädden

Västra Götalands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Stapelbädden vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Kungälv så är Bostadsrättsföreningen Stapelbädden ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västra Götalands län så finns det ännu fler.

Kungälv arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Kungälv och i Västra Götalands län. Redan 1999-11-16 så skapades Bostadsrättsföreningen Stapelbädden och bolaget är har ej F-skattsedel.

769605-0587 är organisationsnummret för bolaget som finns i Kungälv.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Stapelbädden och det finns många bolag som är i Västra Götalands län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Stapelbädden så går det att nå dem via telefon på 031-7035708 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Stapelbädden är Bolin, Gertrud Ann-Margret som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson Jansson, Anne Linnéa som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Karin Marianne som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Smedman, Karl-Johan Bengt som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Gerd Monika Kristina som är född 1954 och har titeln Suppleant, Sinclair, James Robert som är född 1951 och har titeln Suppleant.