Marstrands Idrottshall Ekonomisk förening

Västra Götalands län

Information

Marstrands Idrottshall Ekonomisk förening är ett av många bolag som finns i Kungälv. Det är nämligen den kommunen som Marstrands Idrottshall Ekonomisk förening finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Marstrands Idrottshall Ekonomisk förening som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1996-06-04. Men sedan 1997-01-01 så har Marstrands Idrottshall Ekonomisk förening varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Mjölkekilsg. 20, 440 30, Marstrand. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Marstrands Idrottshall Ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0303-61041.

Kungälv arbetar för att bolag som Marstrands Idrottshall Ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Marstrands Idrottshall Ekonomisk förening. Det finns flera bolag i Västra Götalands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att uppföra och driva en anläggning för inomhus- idrotter i Marstrand. Medlemmarna skall, med eget arbete, aktivt deltaga i föreningens verksamhet.

Firmatecknare för Marstrands Idrottshall Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Peter Doversten och Britt Larsson, var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Marstrands Idrottshall Ekonomisk förening och det är följande personer, Bernholdsson, Kristina som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Doversten, Karl Peter som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Gipperth, Klas Peter som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Britt Gunvor som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Silfverhielm, Carl Bengt Ehrenfried som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Ralph Bertil Viktor som är född 1946 och har titeln Suppleant.Ziemann, Ulrich som är född 1961 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Marstrands Idrottshall Ekonomisk förening är 769601-4948.