HSB Bostadsrättsförening Tunge Västra i Kungälv

Västra Götalands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Tunge Västra i Kungälv är ett företag som finns i Kungälv. I HSB Bostadsrättsförening Tunge Västra i Kungälv finns det lite olika personer som är förknippade och det är Edwards, Inga Margareta som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Granhage, Gösta Ingemar som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Haraldsson, Nils Harald Torbjörn som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Jernberg, Mari René som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Niklasson, Vidar Sten-Ove som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Bertil Karl Henry som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot.

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Tunge Västra i Kungälv så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Tunge Västra i Kungälv på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Tunge Västra i Kungälv av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Tunge Västra i Kungälv är ett av många företag som finns i Västra Götalands län och Kungälv arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Tunge Västra i Kungälv innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Tunge Västra i Kungälv är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Tunge Västra i Kungälv så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Edwards, Inga Margareta -Granhage, Gösta Ingemar -Jernberg, Mari René -Niklasson, Vidar Sten-Ove

HSB Bostadsrättsförening Tunge Västra i Kungälv har 753300-0555 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västra Götalands län.