HSB bostadsrättsförening Höken i Kungälv

Västra Götalands län

Information

I Västra Götalands län så finns HSB bostadsrättsförening Höken i Kungälv. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Kungälv här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB bostadsrättsförening Höken i Kungälv tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Västra Götalands län. Kungälv jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Västra Götalands län gör att bolag trivs där.

HSB bostadsrättsförening Höken i Kungälv är ej momsregistretat och har organisationsnummer 753300-0456.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer).

HSB bostadsrättsförening Höken i Kungälv är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB bostadsrättsförening Höken i Kungälv så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Jönsson, Arne Jerker som är född 1974 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.