HSB Bostadsrättsförening Ripan i Kungälv

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Kungälv och HSB Bostadsrättsförening Ripan i Kungälv är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Ripan i Kungälv är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Ripan i Kungälv är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Ripan i Kungälv är ett Bostadsrättsförening och skapades 1964-07-23. Det finns flera olika verksamheter i Västra Götalands län som är ett stort län. Kungälv där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Ripan i Kungälv ska trivas.

I Kungälv så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Ripan i Kungälv inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Ripan i Kungälv och det finns flera verksamheter som är det idag i Kungälv.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Ripan i Kungälv så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ekman, Sandra Cathari -Johansson, Reidun Rosine Jeanette -Persson, Jan Arne Lennart -Ströberg, Per Mikael.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Ripan i Kungälv är Persson, Jan Arne Lennart som är född 1938 och har titeln Extern firmatecknare, Berggren, Bo Anders som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekman, Sandra Cathari som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Ferm, Gunnel Ida Maria som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Forssén, Bert Ove Valdemar som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Reidun Rosine Jeanette som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamotLahti, Svante som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Ströberg, Per Mikael som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Leckborn, Tommy Lars som är född 1984 och har titeln SuppleantSchütt, Jan Torbjörn som är född 1960 och har titeln SuppleantÅkerberg, Per Erik Magnus som är född 1959 och har titeln Suppleant.

HSB Bostadsrättsförening Ripan i Kungälv har 753300-0423 som sitt organisationsnummer.