HSB Bostadsrättsförening Vipan i Kungälv

Västra Götalands län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Vipan i Kungälv vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Kungälv så är HSB Bostadsrättsförening Vipan i Kungälv en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västra Götalands län så finns det ännu fler.

Kungälv arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Kungälv och i Västra Götalands län. Redan 1962-12-11 så skapades HSB Bostadsrättsförening Vipan i Kungälv och verksamheten är har ej F-skattsedel.

HSB Bostadsrättsförening Vipan i Kungälv är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2001-08-20

753300-0381 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Kungälv.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Vipan i Kungälv och det finns många verksamheter som är i Västra Götalands län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Vipan i Kungälv så går det att nå dem via telefon på 0303-208200 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andreasson, Barbro Kristina -Hansson, Hans Lennart -Jonsson, Margareta Kristina -Lindh, Staffan Eric

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Vipan i Kungälv är Andreasson, Barbro Kristina som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Fredriksson, Dennitz Lennart som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Hans Lennart som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Margareta Kristina som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlström, Bengt Göran som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindh, Staffan Eric som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamotLindholm, Nils Peter som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Wesström, Monika Heléne som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, .