Bostadsrättsföreningen MYREN i Marstrand

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen MYREN i Marstrand hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Kungälv som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen MYREN i Marstrand finns. I Kungälv så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen MYREN i Marstrand tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen MYREN i Marstrand har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen MYREN i Marstrand så kan ni göra det genom att skicka er post till Myren 75, 440 30, Marstrand men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0303-99273.

Kungälv arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen MYREN i Marstrand har idag 716445-0962 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Christoffersson, Pia Mari -Hafstrand, Ralf Gunnar Birger är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen MYREN i Marstrand

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen MYREN i Marstrand så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Aronsson, Jan Stefan som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Christoffersson, Pia Mari som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Hafstrand, Ralf Gunnar Birger som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Lyckner, Gun Kristina som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Gert Hasse som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Fogelström, Ulf Christer som är född 1968 och har titeln Suppleant.