Riksbyggens Bostadsrättsförening Liljedal Kungälv

Västra Götalands län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Liljedal Kungälv är en verksamhet som finns i Kungälv. I Riksbyggens Bostadsrättsförening Liljedal Kungälv finns det lite olika personer som är förknippade och det är Berntson, Irving Sven Ivar som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Kondic, Ljiljana som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Stenkvist, Jan Peter som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Stiernstrand Nöjd, Kerstin Viola som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Zare, Reza som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Ingela Josephine Beatrice som är född 1935 och har titeln SuppleantLeissner, Johan som är född 1963 och har titeln Suppleant, Wingård, Maj-Britt som är född 1935 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Liljedal Kungälv så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Riksbyggens Bostadsrättsförening Liljedal Kungälv på telefon 031-7045542.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat säskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Liljedal Kungälv av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Liljedal Kungälv är ett av många verksamheter som finns i Västra Götalands län och Kungälv arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Liljedal Kungälv innehar ej F-skattsedel och Riksbyggens Bostadsrättsförening Liljedal Kungälv är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2007-11-08.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Liljedal Kungälv så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Liljedal Kungälv har 716444-9485 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Västra Götalands län.