Bostadsrättsföreningen Grinden

Västra Götalands län

Information

I Kungälv finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Grinden. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Grinden i Västra Götalands län. Kungälv är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1987-04-28 så har Bostadsrättsföreningen Grinden varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Grinden och det finns fler bolag som är det i Kungälv.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Grinden så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Grinden så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Ek, Ulf Göran som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Elfström, Lisbeth som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Gillervik, Gösta Daniel som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Mats Ture Robert som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Lena Marina som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Duvgren, Anna-Britt Ingegerd som är född 1938 och har titeln SuppleantIsaksson, Iréne Katarina som är född 1963 och har titeln Suppleant, Lexbom, Ulla Marita som är född 1951 och har titeln Suppleant, Martinsson, Thore Verner som är född 1951 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Grinden har 716444-1730 som sitt organisationsnummer.